Poradné orgány SAK

predsedníčka

JUDr. Zuzana Čížová

členovia

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

Mgr. Michal Bužek

Mgr. Alexandra Čižmáriková

JUDr. Peter Erdős

JUDr. Andrea Mesiarik Havelková

JUDr. Ján Havlát

Mgr. Viktória Hellenbart

Mgr. Róbert Hmira

JUDr. Ľubomír Hrežďovič

JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Mgr. Peter Lupták

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.

JUDr. Ambróz Motyka

Mgr. Zuzana Ondrejková

JUDr. Radovan Pala

JUDr. Martin Provazník

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

Mgr. Peter Serina

JUDr. Peter Štrpka, PhD.

JUDr. Juraj Veverkakomisia na ochranu spotrebiteľov právnych služieb


predseda

JUDr. Ján Havlát

členovia

JUDr. Miroslav Abelovský

JUDr. Róbert Bockanič

JUDr. Zuzana Čížová

JUDr. Pavol Erben

Mgr. Róbert Hmira

JUDr. Ľubomír Hrežďovič

JUDr. Stanislav Irsák

JUDr. Ambróz Motyka

Mgr. Zuzana Ondrejková

JUDr. Juraj Veverka

JUDr. Andrea Mesiarik Havelková


 

komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami


predsedníčka

JUDr. Zuzana Čížová

členovia

JUDr. Andrea Mesiarik Havelková

JUDr. Ján Havlát

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.

Mgr. Zuzana Ondrejková

JUDr. Peter Štrpka, PhD.komisia pre veci koncipientske


predsedníčka

JUDr. Zuzana Čížová

členovia

1.ročník             Mgr. Dominika Gibalová

2.ročník             Mgr. Nina Garajová

3.ročník             Mgr. Matúš Ridzoňpracovná komisia pre históriu advokácie


predseda

JUDr. Peter Kerecman, PhD.

členovia

JUDr. Anton Blaha, CSc.

JUDr. Zuzana Čížová

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

JUDr. Ján Havlát

JUDr. Marián Haršány

Mgr. Viktória Hellenbart

JUDr. Magdaléna Hromcová

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA

JUDr. Michal Rampášek

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.