Poradné orgány SAK

predsedníčka

JUDr. Magdaléna Hromcová

členovia

Jakub Berthoty

JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA

JUDr. Jana Dráčová

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

JUDr. Vladimír Herich, PhD.

Mgr. Tomáš Kamenec

JUDr. Štefan Kseňák, PhD.

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD

JUDr. Lucia Semančínová

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Sľašťan, PhD.

JUDr. Matej Marhavý

JUDr. Dušan Slávik