Poradné orgány SAK

predseda

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

členovia

Mgr. Michal Bužek

JUDr. Katarína Čechová

JUDr. Ing. Zuzana Hnátová, LL.M.

Mgr. Marek Holka

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Mgr. Gabriela Kubicová

Mgr. Marek Laca

Mgr. Tomáš Rybár

JUDr. Margareta Sovova

JUDr. Juraj Veverka