Poradné orgány SAK

predseda

Mgr. Ján Kutanregionálni zástupcovia


Bratislavský kraj

Mgr. Ján Kutan

JUDr. Kvetoslava Živčáková


Košický kraj

JUDr. Tomáš Illeš

JUDr. Annamária Vozárik


Banskobystrický kraj

JUDr. Jana Biroščáková

JUDr. Blanka Gondová

JUDr. Ľubomír Hrežďovič


Nitriansky kraj

JUDr. René Hudzovič

JUDr. Svorad Petruška


Trnavský kraj

JUDr. Marián Haršány

JUDr. Igor Ribár


Trenčiansky kraj

JUDr. Zuzana Čížová

JUDr. Katarína Hunčíková


Žilinský kraj

JUDr. Andrea Mesiarik Havelková

JUDr. Magdaléna Hromcová


Prešovský kraj

Mgr. Ivan Mazanec

JUDr. Ambróz Motyka

JUDr. Jozef Beňo, PhD.


Zástupcovia pre maďarsky hovoriacich advokátov

Mgr. Viktória Hellenbart

JUDr. Tomáš Illeš