Redakčná rada

JUDr. Jozef BRÁZDIL - Predseda
brazdil@brazdil.sk

JUDr. Peter KERECMAN, PhD. - Podpredseda
kerecman@kerecman.sk

PhDr. Nadežda ONDRIŠOVÁ - Výkonný redaktor
ondrisova@sak.sk

Darina STRAČINOVÁ - Administrácia
darina.stracinova@sak.sk