Obchodné spoločnosti (SRO I KS I VOS)

Doklady potrebné k žiadosti o zápis s.r.o. (podľa § 15 zákona o advokácii)

 • spoločenská zmluva, alebo zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • výpis z obchodného registra (použiteľný na právne úkony),
 • v prípade záujmu o pripojenie sa k hromadnej poistnej zmluve je potrebné v elektronickej žiadosti označiť možnosť  poistenie ,,Cez komoru“, ak má obchodná spoločnosť uzavretú individuálnu poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb (minimálne s limitom poistného plnenia 1.500.000,-€ za každého spoločníka), je potrebné komore doručiť kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení,
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm), pre každého spoločníka,
 • aktuálne číslo občianskeho preukazu (k vyhotoveniu preukazu konateľa s.r.o.),
 • emailový a telefonický kontakt

Doklady potrebné k zápisu verejnej obchodnej spoločnosti (podľa § 14 zákona o advokácii)

 • spoločenská zmluva,
 • výpis z obchodného registra (použiteľný na právne úkony),
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm), pre každého spoločníka,
 • aktuálne číslo občianskeho preukazu (k vyhotoveniu preukazu),
 • emailový a telefonický kontakt

Doklady potrebné k žiadosti o zápis komanditnej spoločnosti (podľa § 14 zákona o advokácii)

 • spoločenská zmluva,
 • výpis z obchodného registra (použiteľný na právne úkony),
 • 1 fotografia na preukaz (rozmery 3 x 3,5 cm), pre každého spoločníka,
 • aktuálne číslo občianskeho preukazu (k vyhotoveniu preukazu),
 • emailový a telefonický kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisov obchodných spoločností a zmien v ňom prosím kontaktujte Margitu Makovskú na tel. č. 02/ 204 227 37 alebo makovska@sak.sk.