Zobrazenie advokáta

NEMŠÁKOVÁ Eva Mgr. Ing.
Advokát
Mlynské nivy 49
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 09
+421903693432
eva.nemsakova@kreston.sk
Anglicky, Nemecky
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
licenčné zmluvy a franchising
medzinárodné právo súkromné
občianske právo
obchodné právo
medzinárodné obchodné právo
ochrana hospodárskej súťaže
ochrana osobných údajov
ochrana osobnosti
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
poisťovacie právo
Displayed 11 - 20 from 37 records
Názov zamerania
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
občianske právo
živnostenské právo