Zobrazenie advokáta

NEMŠÁKOVÁ Eva Mgr. Ing.
Advokát
Mlynské nivy 49
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 09
+421903693432
eva.nemsakova@kreston.sk
Anglicky, Nemecky
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
licenčné zmluvy a franchising
medzinárodné právo súkromné
občianske právo
obchodné právo
medzinárodné obchodné právo
ochrana hospodárskej súťaže
ochrana osobných údajov
ochrana osobnosti
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
poisťovacie právo
pracovné právo
práva z prepravy
pôda, pozemky, zákon o pôde
priestupkové právo
reklama, právne vzťahy
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
právo hospodárskej súťaže
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
stavebné právo, riadenie
verejné obstarávanie
poľnohospodárske právo
živnostenské právo
zápis partnera verejného sektora
upomínacie konanie
sociálne a dôchodkové zabezpečenie
výkon rozhodnutia, zástavy, vymáhanie pohľadávok
Zobrazených 11 - 37 z 37 záznamov
Názov zamerania
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
občianske právo
živnostenské právo