Zobrazenie advokáta

NEMŠÁKOVÁ Eva Mgr. Ing.
Advokát
Mlynské nivy 49
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 09
+421903693432
eva.nemsakova@kreston.sk
Anglicky, Nemecky
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
poisťovacie právo
pracovné právo
práva z prepravy
pôda, pozemky, zákon o pôde
priestupkové právo
reklama, právne vzťahy
reštitúcie
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
rozhodcovské konanie
Zobrazených 21 - 30 z 45 záznamov
Názov zamerania
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
občianske právo
živnostenské právo