Zobrazenie advokáta

NEMŠÁKOVÁ Eva Mgr. Ing.
Advokát
Mlynské nivy 49
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 09
+421903693432
eva.nemsakova@kreston.sk
Anglicky, Nemecky
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
upomínacie konanie
osobný bankrot
poskytovanie právnych služieb pro bono
opatrovníctvo maloletých v trestnom konaní
sociálne a dôchodkové zabezpečenie
Zobrazených 41 - 45 z 45 záznamov
Názov zamerania
obchodné právo
byty, bytové právo, nájom
občianske právo
živnostenské právo