Zobrazenie advokáta

KLUKA Mário JUDr., LLM
Advokát
Palisády 50
Bratislava 1
811 06
+421220399909
+421903715965, +421905799558
office@krion.sk
Anglicky
ico://sk/36858617
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
elektronický prenos dát, softvérové právo
investície
obchodné právo
ochrana osobnosti
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
správne právo
stavebné právo, riadenie
trestné právo
zastupovanie pred Ústavným súdom SR
zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva
zápis partnera verejného sektora
správne právo súvisiace s COVID19
pro bono právna pomoc Ukrajine
Zobrazených 1 - 15 z 15 záznamov