Vyhľadávanie exoffo advokátov

Meno Mesto Typ advokáta
GREGOROVÁ Alena Mgr. Banská Bystrica Advokát
KOLLÁR Marián JUDr. Poprad Advokát
MAJERČÍK Martin Mgr. Bratislava 2 Advokát
BULIAKOVÁ Andrea JUDr. Ružomberok Advokát
LODOVÁ AMRICHOVÁ Zuzana JUDr. Ing. Humenné Advokát
NOVÁKOVÁ Viera JUDr. Banská Bystrica Advokát
ĎURČÍK Zdenko JUDr. Banská Bystrica Advokát
KĽAČANOVÁ Gabriela JUDr. Martin Advokát
HRICKO Miloslav JUDr. Liptovský Mikuláš Advokát
SOPIAK Ján JUDr. Humenné Advokát