Zobrazenie advokáta

AĽUŠIK Jozef JUDr.
Advokát
Černyševského 11
Bratislava
851 01
0262248492
0262248492
0908/049879
jozefalusik@gmail.com
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax