Zobrazenie advokáta

ALMÁŠI Gabriel JUDr.
Advokát
Šumavská 3
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 08
0903232230, 0903415315
almasi@almasi.sk
Nemecky, Rusky
ico://sk/36856592
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
byty, bytové právo, nájom
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
obchodné právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
trestné právo
výkon rozhodnutia, zástavy, vymáhanie pohľadávok
Názov zamerania
všeobecná prax