Zobrazenie advokáta

LEHOCKÝ Patrik Mgr.
Advokát
Centrum 27/32
Považská Bystrica
017 01
0424329959
042
0905/938898
akpl@centrum.sk
Anglicky, Rusky
ico://sk/51054574_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax