Zobrazenie advokáta

RADAČOVSKÝ Marek JUDr.
Advokát
Žriedlová 3
Košice - mestská časť Staré Mesto
040 01
0557296117
0557296118
radacovsky@radacovsky.sk
Anglicky, Nemecky
ico://sk/35553961_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax