Zobrazenie advokáta

MEĽUCH Igor JUDr.
Advokát
Ptičie 143
Chlmec
067 41
0907344169
meluchigor@gmail.com
Česky, Rusky
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
priestupkové právo