Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto 1 Typ advokáta
7269 BENKOVSKÁ Monika JUDr. Banská Bystrica Advokát
5700 MACHAVOVÁ Miroslava JUDr. Banská Bystrica Advokát
3719 SÝKORA Valentín JUDr. Banská Bystrica Advokát
6685 SURA Soňa JUDr. Ing., PhD. Banská Bystrica Advokát
5207 TRÚSIK Michal JUDr. Banská Bystrica Advokát
5113 ŠOUCOVÁ Lucia JUDr. Banská Bystrica Advokát
7177 ŠTOFFOVÁ Miroslava JUDr. Banská Bystrica Advokát
7344 PACALAJOVÁ KOVÁČOVÁ Lenka JUDr. Ing. Mgr. Banská Bystrica Advokát
3594 MATYSOVÁ Andrea JUDr. Banská Bystrica Advokát
6062 DŽMURA Juraj JUDr. Banská Bystrica Advokát
Displayed 1 - 10 from 912 records