Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto 1 Typ advokáta
5227 HEGEROVÁ Lucia JUDr. Banská Bystrica Advokát
5207 TRÚSIK Michal JUDr. Banská Bystrica Advokát
6685 SURA Soňa JUDr. Ing., PhD. Banská Bystrica Advokát
4201 LIŠČÁKOVÁ Andrea JUDr. Banská Bystrica Advokát
4947 TABAČKOVÁ Aneta Mgr. Banská Bystrica Advokát
7344 PACALAJOVÁ KOVÁČOVÁ Lenka JUDr. Ing. Mgr. Banská Bystrica Advokát
7590 BALÁŽOVÁ Eva JUDr. Banská Bystrica Advokát
5140 DULA Roman JUDr. Banská Bystrica Advokát
6138 ŠTEVČINA Marián JUDr. PaedDr Banská Bystrica Advokát
7004 POLÁČEK TUREKOVÁ Zlatica JUDr., PhD. Banská Bystrica Advokát
Displayed 1 - 10 from 936 records