Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto 1 Typ advokáta
4394 VAŇKOVÁ Viera JUDr. Bánovce nad Bebravou Advokát
6062 DŽMURA Juraj JUDr. Banská Bystrica Advokát
5563 KOŠTIALOVÁ Katarína JUDr. Banská Bystrica Advokát
4585 PRESPERÍNOVÁ Petra JUDr. Ing. Banská Bystrica Advokát
3447 KOREŇOVÁ Marica JUDr. Banská Bystrica Advokát
6138 ŠTEVČINA Marián JUDr. PaedDr Banská Bystrica Advokát
5227 HEGEROVÁ Lucia JUDr. Banská Bystrica Advokát
7590 BALÁŽOVÁ Eva JUDr. Banská Bystrica Advokát
4304 MAĎAR Miloš JUDr., PhD., LL.M. Banská Bystrica Advokát
3719 SÝKORA Valentín JUDr. Banská Bystrica Advokát