Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
PAVLOVIČ Ivan JUDr. Stará Turá Advokát
GRÉČOVÁ Zuzana Mgr. Lučenec Advokát
KOKAVCOVÁ Zuzana JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát
TODEKOVÁ Marta Nižná Advokát
KRUPEC Jaroslav Mgr. Malinovo Advokát
LUKÁČOVÁ Danica JUDr. Dobrá Niva Advokát
BALKO Ladislav JUDr. BRATISLAVA 4 Advokát
SROGONČÍKOVÁ Miriam JUDr. Námestovo Advokát
DOMČEKOVÁ Mária JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát
LUKÁČ Filip JUDr. Žilina Advokát