Zobrazenie advokáta

ČAVOJSKÝ Peter JUDr., PhD.
Advokát
Zochova 6-8
BRATISLAVA
811 03
0255643365
0255643361
office@clscp.sk
Anglicky, Francúzsky
ico://sk/36854972
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
obchodné právo
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva