Zobrazenie advokáta

LONSKÁ Margita JUDr.
Advokát
Kalinčiakova 25
Bratislava 3
831 04
0905/358586
lonska@hotmail.com
Anglicky, Rusky
ico://sk/36862282
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
pro bono právna pomoc Ukrajine
Názov zamerania
všeobecná prax