Zobrazenie advokáta

SABADOŠ Tomáš JUDr., LL.M.
Advokát
Floriánska 19
Košice - mestská časť Staré Mesto
040 01
0902884872
sabados.advokat@gmail.com
Anglicky
ico://sk/51855496_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
byty, bytové právo, nájom
dedičské právo, závety
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
insolvenčné právo
občianske právo
obchodné právo
pôda, pozemky, zákon o pôde
priestupkové právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
Zobrazených 1 - 10 z 19 záznamov
Názov zamerania
všeobecná prax