Disciplinárne orgány SAK

Predsedníčka:
 • HAVELKOVÁ Andrea JUDr.
Členovia:
 • MOŠKO Slavomír JUDr.
 • ČIŽMÁRIK Martin JUDr.
 • KSEŇÁK Štefan JUDr., PhD.
 • NÉMETH Miroslav JUDr.
 • ŠIŠKA Karol JUDr.
 • ŠVARC Jozef JUDr.
 • JANČO Ladislav JUDr., PhD., MPH
 • MULARČÍK Ondrej JUDr.
 • MOTYKA Ambróz JUDr.

Náhradníci:
 • ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.
 • CHRENKOVÁ Mária JUDr.
  MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD.
Predsedníčka:
 • JUDr. Sylvia Hatvany
Členky:
 • JUDr. Jarmila Zharadníková
 • Mgr. Róbert Hmira