Disciplinárne orgány SAK

Predsedníčka:


HAVELKOVÁ Andrea JUDr.                       


Členovia:

                   

MOŠKO Slavomír JUDr.                  ČIŽMÁRIK Martin JUDr.              KSEŇÁK Štefan JUDr., PhD.

            

                  

NÉMETH Miroslav JUDr.                    ŠIŠKA Karol JUDr.                   JANČO Ladislav JUDr., PhD., MPH

                 

                      

  MULARČÍK Ondrej JUDr.               MOTYKA Ambróz JUDr.             ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.

                    

 

Náhradníci:

                                 

CHRENKOVÁ Mária JUDr.            MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD.          ZÁVODSKÁ Jana JUDr.