Disciplinárne orgány SAK

Predsedníčka:


MESIARIK HAVELKOVÁ Andrea JUDr.                       


Členovia:

                   

MOŠKO Slavomír JUDr.                  ČIŽMÁRIK Martin JUDr.            KSEŇÁK Štefan JUDr., PhD.

            

                   

NÉMETH Miroslav JUDr.              CHRENKOVÁ Mária JUDr.       MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD.      

                 

                      

     MULARČÍK Ondrej JUDr.            ZÁVODSKÁ Jana JUDr.            ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.

                    

 

Náhradníci:

                     

      STANĚK Anton JUDr.                    ZELENAY Peter JUDr.                    STRAKA Rastislav JUDr.