Disciplinárne orgány SAK

Predseda:
 • JUDr. Peter Štrpka
Členovia:
 • JUDr. Sylvia Hatvany
 • JUDr. Jarmila Zahradníková
 • Mgr. Róbert Hmira
 • JUDr. Ľubomír Schweighofer
 • JUDr. Michaela Bezáková
 • Mgr. Ivana Štefanková
 • JUDr. Kvetoslava Živčáková
 • JUDr. Romana Bdžochová
 • JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
 • JUDr. Branislav Jablonka
 • JUDr. Ingrid Zlochová
 • doc.JUDr.Zuzana Mlkvá Illýová,PhD.
 • JUDr. Anna Niku
 • Mgr. Tomáš Zahradník
 • JUDr. Ján Majling
 • JUDr. Adrián Kucek
 • JUDr. Martin Štrkolec
 • JUDr. Ján Kanaba ml.
 • Mgr. Peter Serina
 • JUDr. Martin Bednárik
 • JUDr. Roman Hamala, LL.M
 • JUDr. Milan Cíbik
 • Mgr. Peter Cúth
 • Prof.JUDr.Tomáš Gábriš,PhD., LL.M
 • JUDr. Blanka Gondová
 • JUDr. Alexander Bröstl
 • JUDr. Milan Gocník, LL.M
 • JUDr. Magda Jaňovková
 • JUDr. Ing. Bernard Pekár
 • JUDr. Martin Friedrich

Predsedníčka:


MESIARIK HAVELKOVÁ Andrea JUDr.                       


Členovia:

                   

MOŠKO Slavomír JUDr.                  ČIŽMÁRIK Martin JUDr.            KSEŇÁK Štefan JUDr., PhD.

            

                   

NÉMETH Miroslav JUDr.              CHRENKOVÁ Mária JUDr.       MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD.      

                 

                      

     MULARČÍK Ondrej JUDr.            ZÁVODSKÁ Jana JUDr.            ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.

                    

 

Náhradníci:

                     

      STANĚK Anton JUDr.                    ZELENAY Peter JUDr.                    STRAKA Rastislav JUDr.


Predseda:
 • JUDr. Ondrej Mularčík
Členovia:
 • JUDr. Karol Šiška
 • JUDr. Ambróz Motyka
Predseda:
 • JUDr. Štefan Kseňák, PhD.
Členovia:
 • JUDr. Martin Čižmárik
 • JUDr. Slavomír Moško
Predseda:
 • JUDr. Miroslav Abelovský
Členovia:
 • JUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH
 • JUDr. Miroslav Németh