Disciplinárne orgány SAK

Predseda:
 • JUDr. Peter Štrpka
Členovia:
 • JUDr. Sylvia Hatvany
 • JUDr. Jarmila Zahradníková
 • Mgr. Róbert Hmira
 • JUDr. Ľubomír Schweighofer
 • JUDr. Michaela Bezáková
 • Mgr. Ivana Štefanková
 • JUDr. Kvetoslava Živčáková
 • JUDr. Romana Bdžochová
 • JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
 • JUDr. Branislav Jablonka
 • JUDr. Ingrid Zlochová
 • doc.JUDr.Zuzana Mlkvá Illýová,PhD.
 • JUDr. Anna Niku
 • Mgr. Tomáš Zahradník
 • JUDr. Ján Majling
 • JUDr. Adrián Kucek
 • JUDr. Martin Štrkolec
 • JUDr. Ján Kanaba ml.
 • Mgr. Peter Serina
 • JUDr. Martin Bednárik
 • JUDr. Roman Hamala, LL.M
 • JUDr. Milan Cíbik
 • Mgr. Peter Cúth
 • Prof.JUDr.Tomáš Gábriš,PhD., LL.M
 • JUDr. Blanka Gondová
 • JUDr. Alexander Bröstl
 • JUDr. Milan Gocník, LL.M
 • JUDr. Magda Jaňovková
 • JUDr. Ing. Bernard Pekár
 • JUDr. Martin Friedrich

Predsedníčka:


HAVELKOVÁ Andrea JUDr.                       


Členovia:

                   

MOŠKO Slavomír JUDr.                  ČIŽMÁRIK Martin JUDr.              KSEŇÁK Štefan JUDr., PhD.

            

                  

NÉMETH Miroslav JUDr.                    ŠIŠKA Karol JUDr.                   JANČO Ladislav JUDr., PhD., MPH

                 

                      

  MULARČÍK Ondrej JUDr.               MOTYKA Ambróz JUDr.             ABELOVSKÝ Miroslav JUDr.

                    

 

Náhradníci:

                                 

CHRENKOVÁ Mária JUDr.            MITTERPACHOVÁ Jana JUDr., PhD.          ZÁVODSKÁ Jana JUDr.


Predseda:
 • JUDr. Ondrej Mularčík
Členovia:
 • JUDr. Karol Šiška
 • JUDr. Ambróz Motyka
Predseda:
 • JUDr. Štefan Kseňák, PhD.
Členovia:
 • JUDr. Martin Čižmárik
 • JUDr. Slavomír Moško
Predseda:
 • JUDr. Miroslav Abelovský
Členovia:
 • JUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH
 • JUDr. Miroslav Németh