Zamestnanci SAK

JUDr. POPOVEC Andrej
tel: 02/204 227 41
popovec@sak.sk

Mgr. LUKÁČOVÁ Mia
tel: 02/204 227 42
office@sak.sk

Ing. KORNOŠOVÁ Daniela – riaditeľka
tel: 02/204 227 33
kornosova@sak.sk

SZALAYOVÁ Marta – platby poistenia výkonu povolania
tel: 02/204 227 32
szalayova@sak.sk

ABBASOVÁ Monika – faktúry za koncipientske/advokátske semináre
tel: 02/204 227 31
abbasova@sak.sk

VINCZEOVÁ Anna – príspevok na činnosť SAK, príspevok do sociálneho fondu, platby za advokátske skúšky, registračné poplatky
tel: 02/204 227 31
vinczeova@sak.sk

MIŠKEŘÍKOVÁ Marcela – pokladňa, platby príspevku na vzdelávanie koncipientov
tel: 02/204 227 34
miskerikova@sak.sk

PhDr. Bóna Lucia – mzdová pracovníčka
tel: 02/204 227 35
bona@sak.sk