Zamestnanci SAK

JUDr. POPOVEC Andrej
tel: 02/204 227 41
popovec@sak.sk

Mgr. LUKÁČOVÁ Mia
tel: 02/204 227 42
office@sak.sk

JUDr. SKURÁKOVÁ Dominika – riaditeľka
tel: 02/ 204 227 46
skurakova@sak.sk

OLGYAY Annamária - advokátske skúšky
tel: 02/ 204 227 40
olgyay@sak.sk

SLOPOVSKÁ Vilma - advokátske skúšky  - administratívna časť
tel: 02/204 227 10
slopovska@sak.sk

ROTHMEIEROVÁ Sylvia – matrika advokátov
tel: 02/ 204 227 38
rothmeierova@sak.sk

MAKOVSKÁ Margita – matrika obchodných spoločností, usadených euroadvokátov , medzinárodných a zahraničných advokátov
tel: 02/ 204 227 37
makovska@sak.sk

RICHTEROVÁ Nina – matrika advokátskych koncipientov
tel: 02/ 204 227 36
richterova@sak.sk

FRATRIČOVÁ Anna – pracovník matriky
tel: 02/ 204 227 99
fratricova@sak.sk