Addresse: Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Rufen: +421 (2) 204 227 42

Verzeichnis die Anwaltsgemeindschafte

"MEDRECKI & PARTNERS LAW OFFICE", SPÓLKA KOMANDYTOWA, organizačná zložka zahraničnej osoby
Zahraničné združenie
7114/B
52834395
Jakubovo námestie 13
Bratislava - Staré Mesto
811 09
+48 533 262 156
emil.medrecki@mplo.eu
Name Type Funkcia člena
MEDRECKI Emil Ein niedergelassener Eurorechtsanwalt -