Zobrazenie spoločnosti

A3 advokátska kancelária, s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
19751/R
36735311
2022317759
Partizánska 25
Trenčín
911 01
misaros@a3-advokati.sk; lobotkova@a3-advokati.sk; huncikova@a3-advokati.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
HUNČÍKOVÁ Katarína JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
LOBOTKOVÁ Katarína JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
MISÁROŠ Vladimír Mgr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax