Zobrazenie advokáta

KLUKA Mário JUDr., LLM
Advokát
Palisády 50
Bratislava 1
811 06
+421220399909
+421903715965, +421905799558
office@krion.sk
Anglicky
ico://sk/36858617
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
elektronický prenos dát, softvérové právo
investície
obchodné právo
ochrana osobnosti
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
správne právo
stavebné právo, riadenie
trestné právo
Zobrazených 1 - 10 z 15 záznamov
Názov zamerania
všeobecná prax