Zobrazenie advokáta

PECNÍK Ivan JUDr. PaedDr., PhD.
Advokát
Saratovská 26/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka
841 02
0948466772
advokatpecnik@gmail.com
Anglicky
ico://sk/30790930_20069
Saratovská ulica 26/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka
841 02
0948466772
advokatpecnik@gmail.com
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax