Zobrazenie advokáta

BAŠNÁK Juraj JUDr.
Advokát
Černyševského 10
Bratislava - mestská časť Petržalka
851 01
0904516169
akbasnak@akbasnak.sk
Anglicky, Nemecky
ico://sk/42253136_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
insolvenčné právo
občianske právo
obchodné právo
ochrana osobnosti
pracovné právo
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
správne právo
trestné právo
výkon rozhodnutia, zástavy, vymáhanie pohľadávok
Názov zamerania
občianske právo