Zobrazenie advokáta

BALOGHOVÁ Zuzana JUDr.
Advokát
Madačova 7
Ružomberok
034 01
0444300021
0444300021
0908171508
advokat@rkadvokat.sk
Anglicky
ico://sk/42221340_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax