Zobrazenie advokáta

BALÁŽ Miroslav Mgr.
Advokát
Sládkovičova 8
Prešov
080 01
0517723115
0517723115
0911/118601
ak.miroslav.balaz@post.sk
Anglicky, Nemecky
ico://sk/42238871_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax