Zobrazenie advokáta

ANOVČINOVÁ Lucia JUDr.
Advokát
Štefániková 5
Bratislava 1
811 06
0905875314
office@anovcinova.sk
Anglicky
ico://sk/42362318_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax
byty, bytové právo, nájom
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
ľudské práva a slobody
občianske právo
obchodné právo
ochrana osobnosti
pracovné právo
priestupkové právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Zobrazených 1 - 10 z 20 záznamov
Názov zamerania
deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
občianske právo
rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov