Zobrazenie advokáta

HEGER Pavol JUDr.
Advokát
Odborárska 21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
831 02
0907686624
heger@hriadelheger.eu
Anglicky, Česky
ico://sk/51643359
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
autorské právo
licenčné zmluvy a franchising
nekalá súťaž
ochrana hospodárskej súťaže
ochrana osobnosti
ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
trestné právo
obchodné právo
Názov zamerania
všeobecná prax