Zobrazenie advokáta

AYRUMYAN Gevorg JUDr., PhD.
Advokát
Uhrova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
831 01
+421903396663
gevorg@inforo.eu
Anglicky, Česky, Rusky
ico://sk/51011344
Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
Ústavný súd, zastupovanie
dražby
elektronický prenos dát, právo softvérové
európske právo
fúzie a akvizície
občianske právo
obchodné právo
pracovné právo
spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
správne právo
Zobrazených 1 - 10 z 13 záznamov
Názov zamerania
priestupkové právo
správne právo