Zobrazenie spoločnosti

ADAME LEGAL s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
99376/B
47254866
2024114642
Čsl. parašutistov 215/21
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
831 03
ak.adame.legal@gmail.com
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
PARAJKOVÁ ADAME Michaela JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax