Zobrazenie spoločnosti

ADIUVANTE s. r. o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
44199/T
52341046
Halenárska 412/7
Trnava
917 01
0948377902
brezovan@adiuvante.sk
Advokát Funkcia člena v spoločnosti
BREZOVAN Martin JUDr. Spoločník aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným
Názov zamerania
všeobecná prax
Názov zamerania
všeobecná prax