Zobrazenie advokáta

ANTAL Milan JUDr.
Advokát
Horná 54
Banská Bystrica
974 01
0484125442
0484125442
0905/261373
ak.antal@gmail.com
Rusky
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax