Zobrazenie advokáta

HRÍŇOVÁ Andrea JUDr.
Advokát
Trnavská cesta 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
831 04
+421908274353
ak.hrinova@gmail.com
Anglicky
ico://sk/52233669_20069
Samostatný výkon advokácie
Názov zamerania
všeobecná prax