Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
BAUMANN Viktor Mgr. Bratislava 1 Advokát
BENČOVÁ Jana JUDr. Bratislava 2 Advokát
LACZO Pavol JUDr. Hlohovec Advokát
KUČERA Andrej JUDr. Hlohovec Advokát
KESZEGH Margit JUDr. Komárno Advokát
EGRY Peter Mgr. Zvolen Advokát
BORKOVIČOVÁ Veronika JUDr. BRATISLAVA 2 Advokát
JANKÓ Alojz JUDr. Ing. Bratislava Advokát
KOPÁČOVÁ Ivana JUDr. Žilina Advokát
RAKOVÁ Jana Mgr. Bratislava 1 Advokát