Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
7159 LESAY Andrej Mgr. Bratislava - mestská časť Karlova Ves Advokát
6983 PETRAŠKO Tomáš JUDr. Košice Advokát
4105 SEDLÁKOVÁ Terézia Mgr. Bratislava - mestská časť Ružinov Advokát
300360 LAZÁR Martin Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Usadený euroadvokát
7952 PETROVIČOVÁ Soňa Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
5708 ROLÍK Ján JUDr. Púchov Advokát
6680 RIŠŇOVSKÁ Ivana JUDr. Bratislava 2 Advokát
3172 ČERNÁK Ladislav JUDr. Maňa Advokát
6352 KOVÁČ Tomáš Mgr. Žilina Advokát
2045 RUŽBÁRSKY Milan JUDr. Bratislava - mestská časť Karlova Ves Advokát