Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
3451 LENÁRT Ján JUDr. Bardejov Advokát
6286 JALČ Adrián doc. JUDr. Ing., PhD. BRATISLAVA Advokát
6364 CAGALOVÁ Zuzana Mgr. BRATISLAVA Advokát
32 PŘIBYLOVÁ Oľga JUDr. BRATISLAVA 2 Advokát
7068 MRAČNOVÁ Radoslava Mgr. Stupava Advokát
6585 HODÁŇ Tomáš JUDr. Pezinok Advokát
3726 ŠTEFFEKOVÁ Iveta JUDr. BRATISLAVA Advokát
6728 ENDERLA Soňa Mgr. Bratislava 2 Advokát
6976 BISSOVÁ Jana JUDr. Košice Advokát
5698 SZÖKEOVÁ Petra JUDr. Mgr. Banská Bystrica Advokát