Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
4636 IMRIŠÍK Lenka JUDr. Bratislava - mestská časť Petržalka Advokát
3562 JAKUBČÍNOVÁ Otília JUDr., PhD. Bratislava Advokát
6542 MIKO Michal Mgr. BRATISLAVA Advokát
4511 HEMELA Kristína JUDr., PhD. BRATISLAVA 5 Advokát
4783 BLŠÁKOVÁ Katarína JUDr. Banská Bystrica Advokát
3081 ŠTĚRBA Jaroslav JUDr. Hôrka nad Váhom Advokát
4437 TOMOVÁ Jana Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
4318 BALUŠÍKOVÁ Helena JUDr. Bratislava 5 Advokát
6925 CHOCHOLÁČKOVÁ Jana Mgr. Ing., LL.M. Piešťany Advokát
6012 BALÁŽ Tomáš Mgr. Žilina Advokát