Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
908 KURŇAVOVÁ Jana Mgr. Bratislava 4 Advokát
1480 CIPCIAR Vladimír Mgr. Bratislava - mestská časť Ružinov Advokát
6618 ŠČEŠŇAKOVÁ Lucia JUDr. Bratislava - mestská časť Ružinov Advokát
2758 ARADSKÁ Dagmar JUDr. Komárno Advokát
5091 ŠIMONČIČ Marek Mgr. Ing. Bratislava 1 Advokát
7073 MOKRÁ Lucia Doc. JUDr. PhDr., PhD. Bratislava 1 Advokát
5041 BAUMANN Viktor Mgr. Bratislava 1 Advokát
4714 MÄSIAROVÁ Mária Mgr. Bratislava - mestská časť Ružinov Advokát
1600 MOJŽIŠOVÁ Eva Mgr. Pezinok Advokát
7141 UHNÁK Michal Mgr. Bc. Bratislava 3 Advokát