Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Reg. č. Meno Mesto Typ advokáta
7301 CANGÁROVÁ Katarína JUDr., PhD., LL.M. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
7649 ČUNDERLÍK Ľubomír doc. JUDr., PhD. Bratislava - mestská časť Dúbravka Advokát
6528 IGAZOVÁ Jana JUDr. BRATISLAVA Advokát
3408 KNAPOVÁ Henrietta Mgr. BRATISLAVA 2 Advokát
4012 PETRÍK Matúš JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát
2625 ČABÁKOVÁ Ľubica JUDr. Humenné Advokát
4215 ŽILKOVÁ Martina JUDr. Zvolen Advokát
6580 BUČURIČ Dominik JUDr. Modra Advokát
3302 SEDLÁK Marcel Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
3285 NESROVNAL Ivo JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát