Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
MACHAVOVÁ Miroslava JUDr. Banská Bystrica Advokát
ŠALÁT Vladimír JUDr. Košice - mestská časť Džungľa Advokát
MAUDROVÁ Mariana Mgr. Trebišov Advokát
GAVOROVÁ Svetlana JUDr. BRATISLAVA 3 Advokát
MÉSZÁROSOVÁ Eva JUDr. BRATISLAVA Advokát
ČERNÁK Ladislav JUDr. Maňa Advokát
PRINCOVÁ Tatiana Mgr. Trnava Advokát
KOVÁČOVÁ Adriána JUDr. Bratislava Advokát
BESKYD Adrián Mgr. BRATISLAVA 2 Advokát
UHRIN Juraj JUDr. Zlatá Idka Advokát