Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
STRHARSKÁ Natália Mgr. BRATISLAVA Advokát
JANÍČKOVÁ Lýdia Mgr. Bratislava 1 Advokát
LIETAVOVÁ Lenka JUDr. BRATISLAVA Advokát
BILČÍK Bohuslav JUDr. BRATISLAVA 3 Advokát
BERTOVÁ Johana JUDr. Prešov Advokát
ŠMID Marek JUDr. BRATISLAVA 4 Advokát
ŠEFČÍKOVÁ Táňa JUDr. BRATISLAVA 1 Advokát
ŠKÁRA Jaromír Mgr. Ing. Piešťany Usadený euroadvokát
HULÍK Eduard JUDr. Ing. BRATISLAVA Advokát
KOREŇOVÁ Marica JUDr. Banská Bystrica Advokát