Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
POTÁSCH Atila JUDr. Dunajská Streda Advokát
PRAZŇÁKOVÁ Lucia Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
PREPÍKOVÁ Alica JUDr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
PRESPERÍNOVÁ Petra JUDr. Ing. Banská Bystrica Advokát
PŘIBYLOVÁ Oľga JUDr. BRATISLAVA 2 Advokát
PRIEHODOVÁ Jana JUDr. BRATISLAVA 4 Advokát
PRINCOVÁ Tatiana Mgr. Trnava Advokát
PROPPEROVÁ Slavomíra JUDr. Mgr. Trenčín Advokát
PUOBIŠOVÁ Barbara Mgr. BRATISLAVA Advokát
PURDEŠ Miroslav Mgr. Bratislava - mestská časť Petržalka Advokát