Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
VARGICOVÁ Paulína JUDr., PhD. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
SZÖKEOVÁ Petra JUDr. Mgr. Banská Bystrica Advokát
HUDECOVÁ Irena Mgr. Bratislava 1 Advokát
CHYMČÁKOVÁ Adriana JUDr. KOŠICE Advokát
STODOLOVÁ Martina JUDr. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Advokát
KRŠJAKOVÁ Zuzana Mgr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
MORAVČÍKOVÁ Alena JUDr. Nitra Advokát
KISELYOVÁ Miriama JUDr. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Advokát
KALINČÍK Andrej Mgr. Ing. Poprad Advokát
ABELOVSKÝ Tomáš Mgr. Bratislava 1 Advokát