Vyhľadávanie advokátov s pozastaveným výkonom advokácie

Meno Mesto Typ advokáta
KURŇAVOVÁ Jana Mgr. Bratislava 4 Advokát
TROŠANOVÁ Veronika JUDr. Košice Advokát
ZACHAROVÁ Valéria JUDr. Trnava Advokát
GOTTHARD Juraj Mgr. BRATISLAVA 1 Advokát
STODOLA Peter JUDr. Nitra Advokát
ČUPEĽA František Mgr. Bardejov Advokát
VÉGH Ján JUDr. Dunajská Streda Advokát
BOROVIČKOVÁ Janka Mgr. BRATISLAVA 1 Advokát
KONTROVÁ Andrea JUDr. Trenčín Advokát
SZABÓ Sylvia Mgr. Senec Advokát